< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מערכות החסים בין קהילות מגוונות בישראל [יבנה] 14.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1061301/

 

שלום רב,

 

בתאריך 14/6 הנך מוזמן/ת לקחת חלק בכנס מסכם של מחקר שעסק בהיבטים של מערכות היחסים בקהילות מגוונות בהן מתגוררים תושבים ממוצא אתיופי ושאינם ממוצא אתיופי

 

הכנס מסכם תהליך מחקר איכותני שנערך על ידי החברה למתנ"סים הארצית ב 19 יישובים וכלל כ 570 ראיונות עומק עם תושבים ובעלי תפקידים

 

תוצאות המחקר בעלות ערך רב להבנת הקהילה ולפיתוח מענים קהילתיים רלוונטיים לאוכלוסייה היישובית.

 

סדר היום :

 

10:00-11:30 הצגת ממצאי המחקר

 

11:30 – 12:00 הפסקה

 

12:00-14:00 שולחנות עגולים בנושאים הבאים :

 

תהליכי התחדשות עירונית בקהילות מגוונות ומשמעותן למערכות יחסים וקהילות מקומיות

 

שינויים דמוגרפים בתמהיל הקהילתי הקיים – כניסת קבוצות תושבים בעלי מאפיינים שונים לקהילות הקיימות

 

תפיסת הסיוע של פרטים, ארגונים ותכניות ממשלתיות לקהילות המקומיות

 

מתודולוגית ה-U בשירות המחקר האיכותני – שילוב כלים מתיאורית ה U במחקר על קהילות מגוונות לחילוץ ידע עשיר

 

משילוב לשותפות – תהליכים יישוביים חיוניים לשינוי הנרטיב הקיים

 

 

לפרטים נוספים והרשמה

 

kehilas@matnasim.org.il

 

מפרסם ההודעה
גיא אבוטבול זלינגר guya@brandeis.edu
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה