< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: חוקר ועד - ערב לזכרו של אוטו דב קולקה 2021-1933 [מקוון] 10.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1060602/


מכון ליאו בק ירושלים בשיתוף החברה ההיסטורית הישראלית ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים , מרכז קבנר והמכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן

דב קולקה הוא שילוב נדיר של עד מן השואה וחוקר תולדות השואה. במרכז הדיון תעמוד דמותו של החוקר ויחסו למקורותיו, מי שהקדיש חלק ניכר ממחקרו לנושא האנטישמיות והשואה ובתוך כך בתולדות ההתאחדות הארצית של יהודי גרמניה תחת השלטון הנאצי. כנציג של "האסכולה הירושלמית" היה שותף לעשיה המחקרית הן בארץ והן בגרמניה. לעיון נפרד יזכה ספרו "נופים ממטרופולין המוות" המשלב את מבטו של הילד מאושויץ עם התובנות של החוקר הבוגר במאמץ להסביר את "החוקיות הגדולה של המוות".

הערב יתקיים ביום חמישי, ה-10 ביוני 2021 בשעה 19:00, דרך הזום.

דברי פתיחה: אליאורה קולקה

משתתפים: ירחמיאל כהן, קים וונשמן, מיכל גוברין

מנחה: משה צימרמן

לתשומת ליבכם – על מנת לקבל את הקישור לזום נדרשת הרשמה מראש דרך אתר המכון:
https://bit.ly/3padxpV

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה