< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // כנס: 100 שנות הכשרת מורים בחינוך הדתי [ירושלים, אלון שבות, מקוון] 20-22.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1060600/

מכללת הרצוג מזמינה אתכם להשתתף בכנס בינלאומי לציון 100 שנות הכשרת מורים בחינוך
הדתי ולציון 100 שנים להקמת הסמינר למורים מזרחי ע"ש הרא"ם ליפשיץ.
לנוכח אתגרי השעה שעימם מתמודד החינוך הדתי, הכנס שם לו למטרה להעלות ולעודד את השיח התרבותי והמחקרי בתחום הכשרת המורה הדתי והחינוך היהודי בארץ ובתפוצות בהיבטים מגוונים. בכנס יתקיימו שיחות ומפגשים עם חוקרים, מרצים ומורים בארץ ובעולם, ושיתוף במחקרים עדכניים בתחום החינוך הדתי והיהודי.

הרשמה לכנס: https://herzogedu.wpengine.com/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94/

פרטים אודות הכנס:https://herzogedu.herzog.ac.il/

מפרסם ההודעה
מאירה קפלן מרכזת רשות המחקר מכללת הרצוג research@herzog.ac.il 02-9937333
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה