< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מבט בינלאומי על הקורונה: תובנות נבחרות ותהיות מרובות (אלכס אלטשולר וטלי לבנון) (סדרת מרכז הידע למצבי חירום) [אונ חיפה] 26.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052616/

סדרת אירועי מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

בחלקו הראשון של המפגש ישוחח ד"ר אלכס אלטשולר על התובנות שהוא מפיק מבחינת ארוע הקורונה בפרספקטיבה בינלאומית ומעלה שאלות בעקבותיו. בחלקו השני של הארוע ישוחח אלכס עם גב' טלי לבנון, מנכ"לית הקואליציה הישראלית לטראומה על אודות פעילות הקואליציה בכל רחבי הארץ במהלך מבצע "שומר החומות", לפניו ואחריו. פרטים נוספים על הקואליציה הישראלית לטראומה ופעילותה ניתן למצוא באתר:
http://israeltraumacoalition.org/he/

לקישור הזום לארוע ופרטים נוספים:
https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/31-center-events/191-2021-05-21-12-58-24

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה