< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: המאבק המזרחי - לאן?: כנס לציון יובל לפנתרים השחורים ו-40 שנה ל"לא נחשלים אלא מנוחשלים" [הפתוחה, מקוון] 1-3.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052606/

החודש לפני 50 שנה פרצו "הפנתרים השחורים" למרכז הזירה הפוליטית. בראשית שנת 1971 התאגדו צעירות וצעירים רבים, יוצאי ארצות ערב והמזרח, על מנת לתבוע שינוי בסדר היום הציבורי ובדרישה לחיסול האפליה, הדיכוי והמצוקה שחוו הם והוריהם מאז עלייתם לארץ. מאבק זה לצדק חברתי לא שכך עד היום.
אנחנו מזמינים אתכם לכנס "המאבק המזרחי – לאן?" לציון יובל לפנתרים השחורים ו-40 שנה לספרו של ד"ר שלמה סבירסקי "לא נחשלים אלא מנוחשלים", שסימן נקודת מפנה בחקר החברה בישראל. הכנס יתקיים בימים שלישי-חמישי | 1-3.6 במתכונת מקוונת, ZOOM.
הכנס הוא ביוזמת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת והמחלקה לספרות, לשון ואמנויות באוניברסיטה הפתוחה, ובשיתוף המכון לניתוחי מדיניות ומרכז אדוה – מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל.

https://bit.ly/MizrahiStruggle

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה