< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: כיסוי וגילוי פנים. הכנס השנתי לספרות עברית והשוואתית [חיפה & מקוון] 31.5.21-1.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1052510/

סדנת מחקר: כיסוי גילוי פנים

 

החוג לספרות עברית והשוואתית

אוניברסיטת חיפה

עורכתֿ: פרופ׳ ורד לב כנען

הסדנא תתקיים מה-31 במאי עד ה-1 ביוני בזום ובמצפור מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

 

בשנת 2020 המסיכה הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהפנים האנושיות. מגיפת הקורונה שהתפרצה וחוללה שינויים עצומים בתחומי חיים שונים, בחיי הפרט ובחיים הפוליטיים, הביאה אף לשינוי עמוק בפני החברה. המרחב הציבורי הוגדר מחדש והתנועה בו הוגבלה. המפגש האנושי הפך ממפגש של פנים מול פנים למפגש של מסיכה מול מסיכה. סדנת המחקר תוקדש לדיון בפנים המכוסות, בכיסוי וגילוי פנים, בעטיית והורדת המסיכה כאקטים תרבותיים וכביטוי לדיאלקטיקות של אמת ושקר, קול ואילמות, חופש דיבור והשתקה, מחאה וצייתנות, משחק וכנות. אנו מזמינים מאמרים שיתייחסו לכיסוי הפנים ולמסיכה כפיגורות ואובייקטים  תרבותיים, דתיים וריטואליים — בהקשרים היסטוריים או מדומיינים. נשמח לקבל מאמרים מנקודות מבט שונות על האובייקט, התופעה והפעולה מתוך קריאות טקסטואליות ו/או השוואתיות בטקסטים ספרותיים, חזותיים ותיאורטיים.

https://us02web.zoom.us/j/87278118381

 

סדנת מחקר:  כיסוי וגילוי פנים

הכנס השנתי לספרות השוואתית

החוג לספרות עברית והשוואתית

אוניברסיטת חיפה

 

יום שני, 29.5 בזום.  מושב הפתיחה

18:00 התכנסות ברכות ודברי פתיחה פרופ׳ רות עמר, פרופ׳ ורד לב כנען

מושב I  פיגורת המסיכה: גילוי וכיסוי  18:30- 20:30

פרופ׳ אדמיאל קוסמן, אוניברסיטת פוטסדאם, מהמסווה על פניו המאירות של משה המקראי אל האור הנובע מזרועה של חומא התלמודית.

ד״ר עינת דוידי, אוניברסיטת חיפה, אנגניו ודאסאנגניו בברוק: אלגוריית המסכה וההתחפשות ודמותה המחולנת בנובלות ספרדיות מהמאה ה-17.

פרופ׳ גלילי שחר, אוניברסיטת תל-אביב, ״נשאו את רדידי מעלי״: הסתר פנים, שירה, תרגום (בין שיר השירים, לאבן גבירול וחאפז)

 

יום שלישי, 01.06 התכנסות במצפור מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

09:45 התכנסות

מושב II מסיכת זהויות 10:00 – 11:45

פרופ׳ רות עמר, אוניברסיטת חיפה, המסיכה נדבקה לפניו: אלף הזהויות של פנטומס

ד״ר מסעוד חמדאן, אוניברסיטת חיפה, המסיכה של החכם המוחלש, מסיכותיה של האמת המדוכאת

גב׳ אביטל מנור פלג, אוניברסיטת חיפה
המסיכה כחושפת זהות נסתרת: חווית השחקן

הפסקה

מושב III המסיכה כאירוע  12:00 – 13:45

פרופ׳ עירן דורפמן, אוניברסיטת תל-אביב, החיים כנשף מסיכות

ד״ר רותי אבליוביץ', אוניברסיטת חיפה, מאחורי המסיכה של אנסקי: תיאטרליות
כפרדיגמה של זהות יהודית מודרנית

ד״ר איל בסן, אוניברסיטת חיפה, האירוע של המסיכה

הפסקת צהרים

מושב IV המסיכה במבט פסיכואנליטי  15:00 –  16:45

פרופ׳ רוית ראופמן, אוניברסיטת חיפה, המסיכה בטיפוס המוסרי "טורנדוט"

ד״ר מירב רוט, אוניברסיטת תל-אביב, נפש מסיכות – על הפנים העוטות פנים

ד״ר ענת צור מהלאל, אוניברסיטת חיפה, כיסוי וגילוי באנליזה של ז'ורז' פרק

*****

דיון מסכם

https://us02web.zoom.us/j/87278118381

מפרסם ההודעה
ורד לב כנען פרופסור ללימודים קלאסיים וספרות השוואתית, אוניברסיטת חיפה vered.lev.kenaan@gmail.com
כתובת מלאה
מצפור מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה