מחקר ולימודים // לסדרת סמינרים: הסתבכויות בין אירופה ואגן הים התיכון בהיסטוריה של ימי הביניים [פריז, רומא מקוון 09/21-05/22] דדליין=15.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1051703/

Euro-Mediterranean Entanglements in Medieval History

Online Seminars Organised by the German Historical Institutes of Paris and Rome

Deadline: 2021, 15 June

The German Historical Institutes of Paris and Rome are launching an online seminar series on "Euro-Mediterranean Entanglements in Medieval History" in the academic year 2021/2022. The events will take place every two months. They are aimed at both young scholars and established scholars from all medieval disciplines. The intention is to create an international and interdisciplinary forum where diverse topics and methodological approaches can be presented and discussed.

We cordially invite interested researchers to present and discuss their ongoing or recently completed work before an international audience. Please send an abstract (1-2 pages) and short curriculum vitae (with list of publications, if possible) by June 15, 2021 to asagasser@dhi-paris.fr and wolf@dhi-roma.it.

Topics

The geographical area is deliberately not clearly defined and includes Europe, as well as the Mediterranean region in its broadest sense. Also comprised are interconnections between the Euro-Mediterranean area and other world regions. The following topics are in focus:

  • Cross-regional, transcultural, and interreligious entanglements (processes/results).
  • Overlapping Spaces: Between geographic borders and cultural contacts
  • Social networks and interpersonal relations
  • Mobility and migration
  • Transfer, diffusion and adaptation (of ideas, knowledge and material objects)

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה