< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: קיסרות, אומה ומה שביניהן: היהודים כמיעוט טרנס-אימפריאלי בעת החדשה (ישראל ברטל) (סדרת יהודים והאימפריות) [ון ליר, ירושלים & מקוון] מועד חדש=3.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1051512/

במכון ומקוון | קיסרות, אומה ומה שביניהן: היהודים כמיעוט טרנס-אימפריאלי בעת החדשה
הרצאת פתיחה לסדרת השיחות: יהודים והאימפריות: דמיון פוליטי בזמן הזה
הרצאתו של פרופ' ישראל ברטל

בהרשמה מראש > https://bit.ly/3hWPZU3
מספר המקומות מוגבל

מה אפשר ללמוד מהקיום היהודי באימפריות הרב-לאומיות המודרניות?
אילו אפשרויות זימן העידן האימפריאלי ליהודים שחיו בתחומי האימפריות?
אילו מהן נעלמו עם סיומו, ואילו אפשרויות חדשות נוצרו?
בשנים האחרונות גובר העיסוק המחקרי בשאלת מקומם של היהודים באימפריות הרב-לאומיות המודרניות: הבריטית, הרוסית, העות'מאנית, האוסטרו-הונגרית והצרפתית. בסדרת השיחות נדון בהיבטים מרכזיים בהיסטוריה היהודית ובמחשבה היהודית בהקשר האימפריאלי, שבו אין תביעה לאחדות בין דת, לאום, לשון וטריטוריה. הואיל ובעידן האימפריאלי התקיימו צורות שונות של מסגרות דתיות ולאומיות לא-ריבוניות, נבקש להיעזר בו כדי לפתוח צוהר למחשבה פוליטית גם על ההווה והעתיד, ולא רק על העבר.
הסדרה תיפתח בהרצאת מבוא של פרופ' ישראל ברטל ואחריה ייערכו שישה מפגשים. במרכז כל מפגש תעמוד שיחה בין שני חוקרים העוסקים בהיבטים שונים של הנושא שעל הפרק. כך, למשל, יידונו מקומה של צפת באימפריה העות'מאנית, אופייה של ספרות יהודית באימפריות רב-לאומיות, עיראק וגליציה כאזורי סְ פר אימפריאליים ועוד. השיחות יעסקו בהיבט היהודי בתוך הקשר כללי יותר, תוך בחינת השתלבותם ומעורבותם של סוכנים וקולקטיבים יהודיים בתהליכים שונים באימפריות, והשוואתן לחלקם של גורמים לא-יהודיים בתהליכים אלה. כמו כן ייבחן הקשר בין נושא הדיון למצב היהודי הנוכחי – מה אפשר ללמוד ממנו, ואילו כיווני מחשבה שנשכחו או נזנחו הוא יכול להחזיר אל הדיון האקטואלי.

עורכי הסדרה: עידו הררי, ד"ר אבי-רם צורף, ד"ר מאיה שבת, דפנה שרייבר

בהשתתפות
פרופ' ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים
יו"ר: עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים

קישור לאירוע ולשידור המקוון:

https://www.vanleer.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%d7%a7%d7%99%d7%a1%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%9f-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%a2%d7%95/

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה