אירוע // מפגש: חומרים פרפורמטיביים והנצחה אקטיביסטית. מפגש מסכם של קבוצת "אני-הוא - אמפתיה וגבולותיה" (מכטילד ווידריך) [העברית, מקוון] 20.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1051501/

השבוע במנדל סכוליון, האוניברסיטה העברית בירושלים

מפגש בסדרת הרצאות הכנס המסכם של קבוצת "אני-הוא".

תכנית המפגש:

Prof. Mechtild Widrich, The School of the Art Institute of Chicago

Performative Materials and Activist Commemoration

יום חמישי, 20.5.21 בשעה 18:00

ההרצאה פתוחה בהרשמה מראש, בכתובת scholion@savion.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
מורן זיני גרדשטיין | מנהלת אקזקוטיבית מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים T +972.2.5882430 | F +972.2.5881196 kerensa@savion.huji.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה