< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי של פוורום כסף אשראי ובנקאות, האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [מקוון] 27.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1050812/

אני שמח להזמינכם לכנס השנתי של פורום כסף אשראי ובנקאות, הפועל בחסות האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית.

השנה הכנס יתקיים באופן דיגטילי ב-27 במאי, ומאורגן על-ידי בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית של תל אביב יפו.

בכנס תתקיים הרצאת אורח של פרופ אריק מונה (Prof. Eric Monnet) על הכלכלה הפוליטית של החסכון בתקופת השפל הגדול.

השנה הכנס כולל שלושה פאנלים בנושאי הפורום: היסטוריה של מטבעות, היסטוריה ופוליטיקה של בנקים מרכזיים ורגולציה של המערכת הבנקאית וכן פאנל בנושא אינפלציה.

ההשתתפות ללא תשלום אך דורשת הרשמה מוקדמת.

אריה

 

הכנס השנתי של
פורום כסף, אשראי ובנקאות
בחסות האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
27 במאי 2021

רישום: https://bit.ly/3alVHdh

16:00: ברכות
פרופ' דרור וורמן, נשיא המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו

16:15: היסטוריה של מטבעות ושטרות
יו"ר: קארין ון-דר ביק

כסף תאגידי בעת החדשה המוקדמת: מטבעות חברת הודו המזרחית האנגלית במאות ה-17 עד ה-19
עידית בן-אור, עמיתת מחקר במכון אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב

כסף, מכשפות, והרווארד: התעלומה של מסצ'וסטס בשנים 1692-1690
דרור גולדברג, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

השימוש במטבעות חלופיים בזמן השפל הגדול בארה"ב, 1933-1929
יניב כרמל, חוקר עצמאי, מנכ"ל חברת "היוֹבֵל מחקרים", למחקרים כלכליים, חברתיים וסביבתיים

17:30: רבע שעה הפסקה

17:45: בנקים ובנקים מרכזיים
יו"ר: מיקי פלד

משבר חבש והרגולציה של הבנקים בתקופת המנדט
אדם חפץ, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה

עצמאות בנקים מרכזיים מפרספקטיבה פוסט-קיינסיאנית
אריה קרמפף, בית הספר לחברה וממשל, המכללה האקדמית של תל אביב יפו

 

18:30: היסטוריות של אינפלציה
יו"ר: יניי שפיצר

יעד האינפלציה: לידתו – התקבלותו השנויה במחלוקת – ומותו
יאיר ברק, עמית מחקר במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל אביב

מלחמה באינפלציה או מלחמת מעמדות? ההלם של וולקר והשפעתו על איגודי עובדים בארה"ב, 1983-1979
יאיר קלדור, עמית מחקר במכון אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב

19:15: הפסקה

20:00: הרצאת אורח – Keynote Lecturer

The Political Economy of Saving During the Great Depression
Prof. Eric Monnet, The Paris School of Economics

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה