< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: קץ האמנות: האסתטיקה על פי הגל (אביב רייטר) (סדרת מאתיים וחמישים שנה להגל) [ון ליר, היברידי: ירושלים & מקוון] 10.5.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1050602/

קץ האמנות: האסתטיקה על פי הגל
יום שני | 10/05/21 | בשעה 18:00
האירוע יתקיים במכון ויועבר גם בשידור ישיר |
הכניסה לאולם תתאפשר למחזיקי תו ירוק בלבד ובהרשמה מראש >
מספר המקומות מוגבל

הרצאות שֹפינוזה ע”ש ירמיהו יובל
מחכים למוחלט: מאתיים וחמישים שנה להגל
הסדרה האחת-עשרה מטעם מרכז שֹפינוזה
בעריכת פרופ’ פיני איפרגן וד״ר דרור ינון

סדרת הרצאות שפינוזה ע”ש ירמיהו יובל תתמקד השנה בהגותו של הפילוסוף הגרמני גאורג וילהלם פרידריך הגל. בשנת 2020 מלאו 250 שנה להולדתו של הגל. הגותו החולשת על כל תחומי הפילוסופיה, ונוגעת הן בשאלות המופשטות ביותר והן במציאות המוחשית על כל היבטיה – מוסיפה להיות רלוונטית, להילמד, להוליד פרשנויות חדשות ולשמש בסיס לתובנות שמאפשרות להתבונן מחדש בפעילויות האנושיות ובחיים החברתיים. השנה תתקיים הסדרה במתכונת של שיחה בין שני חוקרים בכל מפגש ובאופן מקוון. נשוחח על קטעים מוכרים וקלאסיים בכתבי הגל כמו “הדיאלקטיקה של האדון והעבד” ונחשוף בהם היבטים חדשים; נעמוד על ביקורתו הנודעת של הגל על תורת המוסר של קאנט, ונציג גם את צידה החיובי של תורת המוסר שלו עצמו; ולבסוף, נאיר חלק מוכר פחות בהגותו של הגל, במיוחד בשיח הפילוסופי בישראל – תורתו האסתטית, שביטויה הידוע ביותר הוא קביעתו הפרובוקטיבית בדבר קץ האמנות.

בהשתתפות
פרופ’ פיני איפרגן, אוניברסיטת בר-אילן; מרכז שפינוזה במכון ון ליר
ד”ר אביב רייטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

https://bit.ly/3eed7ew

10.5.21, 20:00-18:00

כניסה בהרשמה מראש

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, Jerusalem, Israel
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added