אירוע // לספר: האתיקה של החוויה הקולנועי – מסכים של אחרות [מקוון] 19.5.21

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה