< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה, שונות // רמה: תדירות ניוזלטר ומייל יומי במאי-יוני 2021 (תקופת האירועים האקדמיים)

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1050112/

שלום רב,

מדי שנה בחודשים מאי-יוני מתקיימים אירועים אקדמיים רבים.

לאור ריבוי האירועים בתקופה זו, הניוזלטר של רמה יופץ בתדירות גבוהה יותר, בין פעמיים לשלוש פעמים בשבוע, והמייל היומי לא יופץ כלל.

לכשיפחתו האירועים נשוב לתדירות הרגילה של פעמיים בשבוע, ולהפצת מייל יומי.

אנו מזכירים לכם כי ניתן לבחור בתדירות קבלת המידע מרמה:

ניוזלטר – פעמיים בשבוע
פתוח לכולם.
לחבריםות בלבד – אפשרות לסינון ההודעות על פי ההעדפות האישיות.

מייל יומי + ניוזלטר
בימים שבהם אין ניוזלטר, מופץ מייל המכיל את ההודעות שפורסמו באותו היום.
הנגישות לדף הנחיתה של המייל היומי פתוחה לחבריםות בלבד.
אורח/ת שטרם התנס/תה במייל היומי י/תעבור למעמד “ניסיון” למשך שבועיים כדי להתוודע אליו.

מקבץ שבועי
מייל המקבץ את הניוזלטרים של השבוע.
המקבץ השבועי נשלח לחבריםות בלבד – והםן אינםן רשאיםות להעבירו לשום גורם אחר.

לקביעת התדירות המועדפת לחצ/י כאן.

 

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added