אירוע תרבות // ערב עיון: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל - יום עיון בסימן גבורה נשית [מקוון] 6.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1043003/

הנחייה: ציונה דסטה נגה.

18:30-17:00 מושב ראשון

אשר צאגייה – יזכור.

הדלקת נרות זיכרון: 

 • הגב' ישוורק אלנה.
 • מר רטה מוגס.
 • הגב' נעמה סיסאנש יצחק.
 • מר היילו מהרט.

קס סמאי אליאס – תפילה.

דברים:

 • שר התרבות והספורט: ח"כ חילי טרופר.
 • שרת העלייה והקליטה: ח"כ פנינה תמנו-שטה.
 • סגן השר לביטחון פנים: ח"כ גדי יברקן.
 • ד"ר שמחה גתהון, יו"ר התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה.
 • נפתלי אברהם, מנכ"ל המרכז למורשת יהדות אתיופיה.
 • יאלו ראובן, דברים לזכרו של אדיסו וודג' ראובן ז"ל.
 • איילה אינגדשט, "אמא ספרי לי".
 • מר אסנקאו מקונן, יו"ר עמותת מסוואת ופעיל עלייה, "קהילה, בניה ובנותיה בשותפות גורל במסעם לארץ הקודש".

 

18:30-18:25 הפסקה

 

20:45-18:40 מושב שני

 • תמר דסטה, עדות.
 • עו"ד מיטל זאודה, ארגון אסירי ציון, משפחות הרוגי מלכות ונעדרים יוצאי אתיופיה, "ציונות וגבורה".
 • חגית יאסו, "המסע לארץ ישראל".
 • ענבל רדה, עדות.

סיכום.

סיום משוער: 20:45

https://lp.vp4.me/pbch

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה