< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: שפות של מחאה: 50 שנה לפנתרים השחורים [היברידי: תל אביב & מקוון] 6.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1042900/

מרכז מינרבה לזכויות האדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב יארח כנס מיוחד לציון יובל למחאת הפנתרים השחורים. הכנס יבחן את מחאת הפנתרים דרך הפריזמה של השפה או השפות שננקטו במחאה זו, ותיערך גם שיחה עם שניים ממובילי מחאת הפנתרים. עוד יבחנו משתתפות ומשתתפי הכנס שאלות הקשורות לשפת המחאה ביחס למחאות מרכזיות אחרות שאירעו בישראל מאז ועד ימינו: באילו שפות שונות נעשה שימוש במרחב האקטיביסטי בישראל ומה משמעות הבחירה בשפה; מה אופי הקשר בין זהות המוחים, שפת מחאתם והאופן שבו היא מתקבלת בציבור; מה האפקטים וההשלכות של שפות שונות; ועוד.

יום חמישי, ה-6 במאי 2021

 

15:00 פתיחת הכנס

ברכות: פרופ׳ ליאורה בילסקי, מנהלת מרכז מינרבה לזכויות האדם, אוניברסיטת תל אביב

דברי פתיחה: דנה אלכסנדר, מרכז מינרבה לזכויות האדם, אוניברסיטת תל אביב

מושב ראשון: שפ(ו)ת המחאה של הפנתרים השחורים

יו״ר: ניצנה בן דוד, דוקטורנטית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 

פרופ' (אמריטה) הנרייט דהאן כלב, אוניברסיטת בן גוריון

הפנתרים השחורים: מחאה בח׳ וע׳

 

ד"ר H.C. אבי סבג, מייסד ומנהל בית הספר ׳מוסררה׳ לאמנות וחברה

פוטופואטיקה של מחאה: הפנתרים השחורים

 

ד"ר מוטי גיגי, ראש בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר

"מפטרנליזם לשותפות" – הפנתרים השחורים ופרויקט ש.ש.ש. (שיתוף הפעולה שדרות-שער הנגב)

 

16:45-17:00 הפסקה

 

17:00 מחאת הפנתרים בעיני עצמם: שיחה עם ראובן אברג'ל ורפי מרציאנו

מראיינת: זהר אלמקייס, כותבת ומתרגמת, דוקטורנטית לאנתרופולוגיה באוניברסיטת קולומביה

 

17:45 מושב שני: שפות מחאה שונות במרחב הפוליטי הישראלי

יו״ר: פרופ' נטע זיו, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 

פרופ' נסים ליאון, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

'אני מאשים!' – מחאה מזרחית, מסר חרדי

 

פרופ' אמל ג׳מאל, בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב

בין הסתייגות, חתרנות והתנגדות: שפת מחאה והשתתפות פוליטית (בישראל)

 

ד"ר רותי גינזבורג, המדרשה לאמנות, מכללת בית ברל

הופעת ההפגנה בעת הזו

 

עו"ד ספיר סלוצקר עמראן, תנועת "שוברות קירות" ומיזם "האזרחיון"

מכאב אישי להתארגנות קהילתית ופוליטית: השימוש בגוף רבים במחאת הפנתרים השחורים והמעבר לשימוש בשפה פמיניסטית בדורות הבאים

 

סיום: 19:30

הכנס יתקיים בזום במשולב עם נוכחות דוברים/ות וקהל באולם לפי מתוה התו הירוק.

רישום בכתובת https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kfuuvpjsvGtwrnQMkCKUxLMAPv2U3-uEQ

פוסטר

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Events/Events_20_21/Black_Panthers_Poster.pdf

מפרסם ההודעה
רחל קלגסברון klags@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אולם כס המשפט ע״ש מלכה ברנדר )035) בניין טרובוביץ׳, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה