< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כנס מחקרי גליל ה- 23 [קריית שמונה, מקוון] 25-28.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1042421/

הכניסה לאירוע בחינם

השנה אנו מציינים את השנה העשרים ושלושה לכנס מחקרי הגליל החדשים וסביבותיו.

 

הכנס שהחל לפני יותר משני עשורים הפך לחלק משגרת העשייה של רבים מהעוסקים בחקר הגליל וצפונותיו בשנים אלה ולכנס המוביל בתחום זה ברמה הארצית. ההרצאות בכנס נוגעות לתחומים כגון: מדעי הסביבה, היסטוריה, גיאוגרפיה, סוציולוגיה, חינוך, ארכיאולוגיה, כלכלה, אנתרופולוגיה, ביטחון, דתות ומסורות ועוד.

הכנס יתקיים השנה הן בצורה מקוונת והן בקמפוס המכללה , המושבים שיתקיימו בקמפוס יהיו היברידיים

https://conferences.telhai.ac.il/he/content/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%94-23

מפרסם ההודעה
פזית כורידן ראש מדור כנסים ואירועים המכללה האקדמית תל חי pazitc@telhai.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית תל חי, קמפוס מזרח, בנין 2
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה