< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מלחיני העליה השנייה והשלישית: סגנונם והשתנותו בעקבות השתנות מיקום ההטעמה בשפה (גתית בועזסון) [אונ חיפה, מקוון] 26.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1042420/

בראשית המאה העשרים התרחש בארץ-ישראל מהפך לשוני בתחום הגיית השפה העברית: מההגייה בעלת הטעם האשכנזי להגייה דקדוקית, זו המקובלת גם בימינו. השינוי במיקום הטעם בשפה השפיע על סגנון הלחנים שהתפתח באותה תקופה. לרבים מהאמנים שהשתמשו בשפה לצורך יצירתם היה המעבר קשה ולא טבעי. ההרצאה תתמקד בחשיפת הקשיים האלו, כפי שבאו לידי ביטוי בסגנונם המוסיקלי של מלחיני התקופה: חנינא קרצ'בסקי, אברהם צבי אידלסון ויואל אנגל.

החוקרת והמוסיקאית גתית בועזסון משלבת באומנותה מחקר וביצוע בנגינה בנבל, ומטפחת בעשייתה את עולם המוסיקה הישראלית, החקר שלו, והנגשתו לקהל הרחב.

26.4.21, 19:30-18:00

https://zoom.us/j/99700628801

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה