אירוע // וובינר: יזמים פוליטיים ועלייתן של מפלגות מאתגרות באירופה [מקוון] 28.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1042411/

We are pleased to invite you to join us for an online webinar titled, “Political Entrepreneurs: The Rise of Challenger Parties in Europe.”

The guest speaker will be Prof. Catherine E. De Vries from Bocconi University, with Dr. Tal Sadeh from Tel Aviv University as moderator and commentor.

The event will take place on Wednesday, April 28, and will begin at 18:15 Israel time.

Please register here: https://en-dacenter.tau.ac.il/europeng

We look forward to seeing you!

https://en-dacenter.tau.ac.il/europeng

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה