< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: מאבק או הכרה? גלגולי הדיאלקטיקה של האדון והעבד (סדרה: מאתיים וחמישים שנה להגל) (פיני איפרגן, דרור ינון) [מכון ון ליר, ירושלים & מקוון] 26.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1042300/

מאבק או הכרה? גלגולי הדיאלקטיקה של האדון והעבד

השיחה תתקיים במכון ותועבר בשידור חי

 

הרצאות שֹפינוזה ע"ש ירמיהו יובל

מחכים למוחלט: מאתיים וחמישים שנה להגל

הסדרה האחת-עשרה מטעם מרכז שֹפינוזה

בעריכת פרופ' פיני איפרגן וד״ר דרור ינון

 

שיחה שנייה

"הדיאלקטיקה של האדון והעבד" הוא אחד הטקסטים הנודעים ביותר במכלול יצירתו של הגל. ההתייחסויות הרבות לקטע קצר זה מתוך החיבור עב הכרס הפנומנולוגיה של הרוח, והשימושים המגוונים בו, העניקו לו חיים משל עצמו. בליבו של הקטע ניטש מאבק לחיים ולמוות בין שתי תודעות התובעות הכרה זו מזו, וכשהמאבק מסתיים הן מופיעות בפנינו כאדון וכעבד. מתוך עיון בטקסט ובפרשנויות המרכזיות שהוצעו לו לאורך מאה השנים האחרונות נבקש לברר מי נאבק במי ועל מה, האם המאבק הכרחי להשגת המטרה, ומה עולה בגורלם של האדון והעבד. לבסוף, ננסה לעמוד גם על סוד השפעתו של הטקסט, השפעה החורגת הרבה מעבר לתחומו המוגדר של השיח הפילוסופי.

 

הכניסה לאולם תתאפשר למחזיקי תו ירוק בלבד

ובהרשמה מראש

מספר המקומות מוגבל

 

בהשתתפות

פרופ' פיני איפרגן, אוניברסיטת בר-אילן; מרכז שפינוזה במכון ון ליר

ד"ר דרור ינון, אוניברסיטת בר-אילן; מרכז שפינוזה במכון ון ליר

 

26.4.21, 20:00-18:00

https://bit.ly/39OLW7o

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה