< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת הרצאות: מפת דרכים: על דרכים ומשמעותן [העברית] 13.5-17.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1042201/

בית ספר ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, מזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות בנושא:
מפת דרכים: על דרכים ומשמעותן
בימי חמישי בין התאריכים 13 במאי-17 יוני, בין השעות 16:00¬-17:30
היווצרותן של דרכים היא תופעה מורכבת המושפעת משורה ארוכה של גורמים, פיזיים ואנושיים, הפועלים במרחב הגיאוגרפי. הדרכים נושאות אופי דינאמי – הן משנות את צורתן ומשמעותן בהתאם לנסיבות היסטוריות מתחלפות, שינויים חברתיים ותרבותיים, מאבקים גיאופוליטיים ועוד. מעבר לתפקידן המיידי כנתיבי תנועה, יש בהן כדי לשקף מסורות והשקפות עולם. הן מהוות חלק חשוב בפרקטיקות דתיות כגון עלייה לרגל ותהלוכות וכן בכינון המרחב המשותף של קהילות אתניות ופוליטיות בעבר ובהווה. חקר הדרכים נוגע בשאלות הלקוחות מתחומי דעת שונים, החל מארכיאולוגיה ותולדות האמנות, דרך היסטוריה ומדע והדתות, וכלה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

ההשתתפות בהרצאות היא בהרשמה מראש. קישור להרצאות יישלח בסמוך לכל הרצאה.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר בית הספר: https://mandelschool.huji.ac.il/event/%D7%9E%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA

הרשמה להרצאות בקישור הזה: https://docs.google.com/forms/d/1C-fl4jK51yUb9WNqWoc258wZIkTCqKOcRMz960SqDtU/formrestricted?edit_requested=true

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה