אירוע // שיחה על הספר: רפובליקה לא ראויה: הנישול של אינדיאנים והדרך לטריטוריה האינדיאנית (סדרת ספרים חדשים על השואה ורצח עם) [יהדות זמננו העברית, מקוון] 20.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1041506/

Please join us on Tuesday, April 20th, 2021, at 1:00PM (EDT) / 20:00 (Jerusalem) for a conversation on Claudio Saunt’s new book: Unworthy Republic: The Dispossession of Native Americans and the Road to Indian Territory (Norton, 2020). This conversation will feature Claudio Saunt, Richard B. Russell Professor in American History and Distinguished Research Professor at the University of Georgia; and Barbara Krauthamer, Dean, College of Humanities and Fine Arts, Professor of History, UMass Amherst.

“Encounters”: this event is held simultaneously in Amherst and Jerusalem in collaboration with the Avraham Harman Research Institute of Contemporary Jewry at the Hebrew University of Jerusalem.

Registration is required for this Webinar event. Register here: https://umass-amherst.zoom.us/webinar/register/WN_uK4fuHEyTfmK-Frsnwly-A

https://drive.google.com/file/d/1XRVqvOJkpftj5ukg1yLeO5wXvEmzs8Sp/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה