< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מהו מוסר הגליאני? (עידו גייגר) [ון ליר ירושלים & מקוון] 5.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1041011/

אנו מתנצלים על האיחור בפרסום ההודעה. צוות רמה.

מהו מוסר הגליאני?
הרצאה מקוונת ובמכון |

הרצאות שֹפינוזה ע"ש ירמיהו יובל
מחכים למוחלט: מאתים וחמישים שנה להגל
הסדרה האחת-עשרה מטעם מרכז שֹפינוזה
בעריכת פרופ' פיני איפרגן וד״ר דרור ינון

סדרת הרצאות שפינוזה ע"ש ירמיהו יובל תתמקד השנה בהגותו של הפילוסוף הגרמני גאורג וילהלם פרידריך הגל. בשנת 2020 מלאו 250 שנה להולדתו של הגל. הגותו – החולשת על כל תחומי הפילוסופיה נוגעת, הן בשאלות המופשטות ביותר והן במציאות המוחשית על כל היבטיה – מוסיפה להיות רלוונטית, להילמד, להוליד פרשנויות חדשות ולשמש בסיס לתובנות שמאפשרות להתבונן מחדש בפעילויות האנושיות ובחיים החברתיים. השנה תתקיים הסדרה במתכונת של שיחה בין שני חוקרים בכל מפגש ובאופן מקוון. נשוחח על קטעים מוכרים וקלאסיים בכתבי הגל כמו "הדיאלקטיקה של האדון והעבד" ונחשוף בהם היבטים חדשים; נעמוד על ביקורתו הנודעת של הגל על תורת המוסר של קאנט, ונציג גם את צידה החיובי של תורת המוסר שלו עצמו; ולבסוף, נאיר חלק מוכר פחות בהגותו של הגל, במיוחד בשיח הפילוסופי בישראל – תורתו האסתטית, שביטויה הידוע ביותר הוא קביעתו הפרובוקטיבית בדבר קץ האמנות.

בהשתתפות
פרופ' פיני איפרגן, אוניברסיטת בר-אילן; מרכז שפינוזה במכון ון ליר
פרופ' עידו גייגר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

כניסה בהרשמה מראש

5.4.21, 20:00-18:00

https://bit.ly/3lJO3Ok

 

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה