< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לסדנה: סדנת הכתיבה השנתית של קהילת סביבה וחברה [חיפה, מקוון] דדליין=2.5.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1032303/

קול קורא

סדנת הכתיבה השנתית החמישית של קהילת סביבה וחברה 2021

קהילת סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית מזמינה חוקרים וחוקרות צעירים (פוסט-דוקטורט, דוקטורט, ותואר שני מתקדם) להגיש מועמדות לסדנת הכתיבה השנתית בחסותה. הסדנה תתארח ביום שני 4.10.21 בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה או במתכונת היברידית (ההחלטה תתקבל בהמשך(.

אודות הסדנה: סדנת הכתיבה משמשת כבמה להצגת מחקריהם של המשתתפים וכהזדמנות לקבלת משוב מעמיק מחבר/ת סגל ותיק ומעמיתים. הסדנה פתוחה לחוקרים וחוקרות העוסקים בסוגיות סביבתיות מפרספקטיבות חברתיות שונות, ביניהן סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה ותכנון, מנהל מדיניות ציבורית וממשל, STS , וחקר התרבות. הסדנה מהווה הזדמנות יוצאת דופן להתייחסות מעמיקה לטקסט מחקרי ושיח על תהליך הכתיבה, בקרב עמיתים מתחומים קרובים ובאווירה קולגיאלית.

מבנה הסדנה: הסדנה תתמקד בטקסטים במצב מתקדם, לדוגמה, מאמר המיועד לפרסום או פרק מעבודת מחקר (לא תתקבלנה הצעות מחקר). כל עבודה תוצג בקצרה על ידי אחת המשתתפות שאיננה כותבת הטקסט ולאחר מכן יינתן לכותב משוב ממתדיינת בכירה וייערך דיון בקרב כלל המשתתפים. המשתתפים והמשתתפות יתבקשו לשלוח טיוטה מלאה של העבודה (עד 8000 מילים) כחודש מראש, על מנת לתת זמן קריאה למשתתפים האחרים ולמתדיינים כמו כן, כל משתתפת תתבקש להציג סיכום קצר של אחת העבודות האחרות ולהיות נוכחת לאורך היום כולו.
נושאים רלוונטיים להצגה בסדנה יעסקו במבט חברתי / תרבותי / פוליטי על סוגיות סביבתיות כגון התמודדות עם משבר האקלים; תנועות סביבתיות ומאבקים סביבתיים; אי-צדק סביבתי; מחקרים ביקורתיים על משפט, תכנון או מדיניות סביבתית; עבודות בסוציולוגיה של צריכה, ייצור, עמדות או התנהגויות סביבתיות; עבודות בתחום האנתרופולוגיה או ההיסטוריה הסביבתית; פילוסופיה ואתיקה של יחסים בין אדם וטבע; יחסים בין נושאים סביבתיים ובין מגדר, זהות, תקשורת ותרבות; המשבר הסביבתי בראי הקורונה ועוד.

הגשת תקצירים: נא לשלוח תקציר של המחקר המיועד להצגה בהיקף של עד 500 מילים )בעברית או באנגלית). התקציר יתייחס לרציונל המחקר, רקע תיאורטי, שיטה, ממצאים ומסקנות עיקריות. כמו כן יש לציין את הפרטים הבאים: שם, שיוך חוגי ומוסדי, שם המנחה (אם רלוונטי), תואר/סטטוס אקדמי ושלב בתואר, כתובת מייל וטלפון. את התקצירים יש להגיש עד תאריך 2.5.21.

כתובת להגשה ולשאלות אודות הסדנה envsocsection@gmail.com

מבין המועמדים, ייבחרו המתאימים ביותר על ידי הוועדה המארגנת, ותשובות על ההשתתפות יינתנו עד תחילת חודש יוני 2021.

מארחת הסדנה: פרופ’ טלי כץ-גרו, החוג לסוציולוגיה אוניברסיטת חיפה

קהילת סביבה וחברה – הוועדה המארגנת: ד”ר שולה גולדן (אוניברסיטת תל אביב); ד”ר איתי גרינשפן (האוניברסיטה העברית); אופיר וינשל-שחר (האוניברסיטה העברית) ד״ר טליה פריד (אוניברסיטת בן-גורין); ד״ר רמי קפלן (אוניברסיטת תל אביב); שחר שלוח (אוניברסיטת תל אביב); ד”ר לירון שני (האוניברסיטה העברית); ד”ר עינת זמבל (אוניברסיטת בר אילן והמרכז האקדמי פרס)

Message publisher
טלי כץ-גרו tkatz@soc.haifa.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added