< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // וובינר: מסכות והסחות: כפילות ופרשנות בעת העתיקה [אונ תל אביב, מקוון] 20.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1032203/

מסכות והסחות: כפילות ופרשנות בעת העתיקה

כנס לתלמידי.ות מחקר בעת העתיקה | 20.4.2021

 

9:45-10:15 התכנסות ודברי ברכה

פרופ׳ יונתן פרייס ופרופ׳ גלילי שחר

 

10:15-11:45 כפילות בשירה העתיקה

יו״ר: פרופ׳ אנדראה רוטשטיין, האוניברסיטה העברית

 

חקיינות כפרשנות: מבטיהם האקפרסטיים של דיו כריסוסטומוס ושאול טשרניחובסקי על פסל זאוס האולימפי

שיר חורי ומיכאל שדה, האוניברסיטה העברית

 

האמצעים הלשוניים להבעת משמעות כפולה בפתגמים ביצירותיו של בקכילידס

ילנה יפה, אוניברסיטת תל אביב

 

כשאת אומרת יופיטר, למה את מתכוונת? – מה מסתתר מאחורי הלשון הפיגורטיבית של אובידיוס

עדו ניצן, האוניברסיטה העברית

 

11:45-12:00 הפסקה

 

12:00-13:00 פרשנות למקורות טקסטואליים

יו״ר: ד״ר אורי אמיתי, אוניברסיטת חיפה

 

דמותו של סיאנוס והעמדת פנים אצל טקיטוס

נעם ריטבו, אוניברסיטת תל אביב

 

״גילוי וכיסוי במשנה״ – עיון בפרק שלישי במסכת סוכה

שלומי צמח, האוניברסיטה העברית

 

14:00-15:30 הפסקה

 

14:00-15:30 דת, מיתוס ומיסטיקה

יו״ר: פרופ׳ גדעון בוהק, אוניברסיטת תל אביב

 

״כל דבר שהוא עמוק אוהב את המסכה״ – המלאך מטטרון כמסכת הפנים האלוהיות

מיקה אבני, אוניברסיטת תל אביב

 

אל או אלה: למי הוקדש המקדש בעין דארה?

רלי אבישר, אוניברסיטת תל אביב

 

המיתוס האכדי ״ירידת אשתר לשאול״: סדר ולימינאליות

יעל לאוקומוביץ, האוניברסיטה העברית

 

להרשמה לאירוע https://forms.gle/eQTKDrULjKjSZXf97

 

הכנס נערך בתמיכת האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל ובית הספר למדעי התרבות ע״ש שירלי ולזלי פורטר

מארגנות: הילה ברוקמן וקרן פריידנרייך duality.conference@gmail.com:

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה