< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: פרס ישראל: בין אתיקה לפוליטיקה (אור בר, אבנר בן-עמוס, דוד פלבר) (סדרת מעברים) [מקוון] 21.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1032026/

שלום שלום,

ביום ראשון: פרס ישראל במסגרת הסידרה מידות טובות מידות רעות. בשני:  ההיסטוריה של האנתרופולוגיה הישראלית במסגרת הסידרה ההיסטורית.

פרטים למטה ובאתר מעברים.

פרס ישראל: בין אתיקה לפוליטיקה.  משתתפים ד"ר אור בר, אונ' חיפה, פרופ' אבנר בן-עמוס(אונ' תל-אביב) ומר דוד פלבר (ממונה על גף פרס ישראל, משרד החינוך).  יום ראשון ה-21 במרץ משעה 19:00 עד 20:30. כתובת הזום כאן.

התפתחות האנתרופולוגיה בישראל: המקרה של "אנתרופולוגיה בבית"מפגש עם עם ד"ר אורית אבוהב, מכללת בית ברל. יום שני, ה-22 במרץ, 2021, משעה 20:00 עד 21:00. בהנחיית ד"ר לירון שני, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית. כתובת הזום כאן.

לחצו כאן ליומן הסידרה ההסיטורית בלבד.  יומן אלקטרוני רק לסידרה מידות טובות, מידות רעות באקדמיה, זמין כאן. ניתן להוסיף את כל מפגשי מעברים כולל הסדרות למעלה וכולל הזום, ליומן האלקטרוני שלך כאן.

ההרצאות מוקלטות בדרך כלל וזמינות ברשת, מספר ימים לאחר הפעילות.  הדרך להגיע אליהם היא באמצעות קישורים באתר מעבריםהצטרפות לרשת מעברים בקישור זה. הצטרפות לערוץ היוטיוב שלנו כאן  ולערוץ הטלגרם שלנו כאן

הפליליסט של סידרת מידות טובות, כאן.

הפליליסט של הסדרה ההיסטורית, כאן.  המפגש עם פרופ' קליין על בר-אילן יעלה בקרוב.

להתראות ומועדי דמוקרטיה ופסח לשמחה

דוד לוי-פאור

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה