< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצת מחקר: סדנת מחקר בתחומי צבא, חברה וביטחון לאומי בישראל [תל אביב, מקוון] לא צויין דדליין

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1032023/

אגודת חוקרי צבא וחברה בישראל, בתמיכת קרן עירא לעסקים, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בן- גוריון שמחים להודיע על הקמת סדנת מחקר חדשה בנושאי צבא, חברה וביטחון לאומי. בסדנה מוזמנים להשתתף חוקרות וחוקרים, הנמצאים בתהליך כתיבה של מחקר לתאר שלישי.

מטרת הסדנה היא לסייע בקידום מחקריהם של המשתתפות.ים ובחשיפתם לציבור החוקרים בישראל ובעולם. במהלך הסדנה יתקיימו מפגשי למידה, הרצאות אורחים וסיורים לימודיים. כן תינתן תמיכה מדעית בהכנת המחקר להצגה בכנסים בישראל ובעולם. אנו מקווים כי ההשתתפות בסדנה תסייע להצגת מחקרים אלה בכנס כינרת של אגודת חוקרי צבא וחברה, שיערך בחודש פברואר 2022. 

את הסדנה מובילים פרופ’ יחיאל (חיליק) לימור וד”ר אייל לוין, והיא נתמכת על ידי קרן עירא לעסקים טכנולוגיה וחברה. 

לבחינת ההשתתפות בסדנה יש לשלוח תקציר של עמוד אחד המתאר את המחקר וכן קורות חיים אל ד”ר איל לוין (lewin1212@gmail.com) ופרופ’ עוזי בן-שלום (uzibs@ariel.ac.il ). 

בברכה,

פרופ’ חיליק לימור ד”ר אייל לוין 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added