< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: עשור לאכיפה המינהלית - מרכז חת מארח את הרשות לניירות ערך [מרכז חת, מקוון] 21.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1031414/

 

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מארח את הרשות לניירות ערך

עשור לאכיפה המינהלית

בהנחיית השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר

21.03.21 | 15:30-18:00 | ZOOM

האכיפה המינהלית הולכת ומתבססת ככלי רגולטורי רב עוצמה

לטיפול בהפרות חוק. רשות ניירות ערך היא מובילת-דרך.

בעשור להקמת המחלקה לאכיפה מינהלית ברשות, נבחן:

מה מצליח? ומה יש לשפר?

 

ברכות

פרופ' יורם רבין, נשיא המסלול האקדמי המכללה למנהל

ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך

על החזון

פרופ' זוהר גושן, הקריה האקדמית אונו

 

תובנות וחידושים בהליך המינהלי

ד"ר אילנה ליפסקר-מודעי, מנהלת מחלקת אכיפה מינהלית

 

מושב כב' השופטים:

חאלד כאבוב, רות גונן, ברכה אופיר תום, זאב המר

בהנחיית: ד"ר עידו באום

 

מושב עורכי הדין:

עו"ד נתי שמחוני, עו"ד שרון קלינמן,

עו"ד ירון ליפשס, ד"ר ועו"ד צבי גבאי

בהנחיית: עו"ד טל אמיר

 

על האכיפה המינהלית במבט השוואתי

ד"ר איריס סורוקר

https://lp.vp4.me/c5cp

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977 https://www.facebook.com/hethcenter https://www.colman.ac.il/heth_center
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה