< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: נאו-פיאטיזם גרמני, האומה והיהודים (דורון אברהם) [ליאו בק, מקוון] 17.3.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1031410/

מכון ליאו בק ירושלים מזמין אתכם ואתכן לערב לכבוד ספרו של ד”ר דורון אברהם:

German Neo-Pietism, The Nation and The Jews

הספר עוסק בהמשגה הלאומית של היהדות והיהודים על ידי תנועת ״ההתעוררות הדתית״ הגרמנית בשנים 1815-1861. אנשי התנועה הגדירו את היהדות כסינתזה לאומית-דתית’ במקביל לאופן בו הגדירו את מהותה של הזהות הלאומית הגרמנית. על מנת לעמוד על התהוות התפיסה הייחודית הזו, הספר מתחיל בראשית דרכה של תנועת ההתעוררות המקורית, הפייטיזם הגרמני, מסוף המאה ה- 17.

לפי הטענה המרכזית העולה מהניתוח ההיסטורי-תיאולוגי שבספר, ״ההלאמה״ של היהדות הסתמנה כבר לאחר מלחמת שלושים השנים כחלק מהשקפה מחודשת ביחס לדת ולאמונה בכלל, והתפתחה בהתמדה עד המאה ה- 19. מבחינה זו, ההתנגדות של אנשי התנועה לאמנציפציה במאה ה- 19 לא נבעה בהכרח מאנטישמיות מובהקת, כי אם מהבנה שונה של המזיגה הדתית-לאומית. בהתאם לכך, סברו ״הפייטיסטים״ שהפתרון ההולם ביותר ל״שאלה היהודית״ אינו אמנציפציה, ואף לא המרה המונית, כי אם קיום פוליטי עצמאי של האומה היהודית בפלשתינה.

 

הערב יתקיים ביום רביעי, ה-17 במרץ 2021 בשעה 19:00, בשידור חי בעמוד הפייסבוק שלנו ובזום וובינר!

להרשמה לזום וובינר : https://bit.ly/3eknWMi

קישור לאירוע לפרטים נוספים: https://www.facebook.com/events/437180687587236/

קישור לשידור החי בפייסבוק יצורף בהמשך.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added