< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: איזור הנוחות של חברה בסכסוך (דניאל בר-טל ועמירם רביב) [אונ תל אביב, מקוון] 16.3.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1031011/

איך יודעים שיודעים? בניית ידע ותודעה בחברה בסכסוך
השקת ספרם של דניאל בר-טל ועמירם רביב :”איזור הנוחות של חברה בסכסוך”, הוצאת מוסד ביאליק

ברכות:
שלומית פרי (מנהל ספריית מדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב)

מנחה:
פרופ’ עמירם רביב (אוניברסיטת תל אביב והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים)

משתתפים:
פרופ’ אריה קרוגלנסקי (אוניברסיטת מרילנד) — ״השאיפה לכבוד״

פרופ’ אווה יבלונקה (אוניברסיטת תל אביב) — שעתוקים של רעות חולות: תובנות מהביולוגיה

פרופ’ אורי רם (אוניברסיטת בן גוריון) — בין פסיכולוגיה חברתית לסוציולוגיה פוליטית

פרופ’ רקפת אקרמן (טכניון) — איך יודעים ש(לא) יודעים? ומה אנחנו עושים עם תחושת (אי) הידיעה?

פרופ’ דניאל בר-טל (אוניברסיטת תל אביב) — איך נבנית התודעה כאשר לא יודעים?

על הספר והמחברים:
הספר מציג גורמים ותהליכים שפעלו ועדיין פועלים בחברה היהודית בישראל ואשר הובילו אותה למצב שבו היא נמצאת בהווה, חיים באיזור הנוחות, בעיקר ביחס לסכסוך עם הפלסטינים והשליטה בהם והיבטים שונים של תפיסת הלאומיות והדמוקרטיה.

הניתוח מבוסס על גישה פסיכולוגית חברתית-פוליטית שפותחה על ידי המחבר הראשון והתקבלה בקהילה המדעית כתרומה מרכזית לחקר סכסוכים אלימים מתמשכים. גישה זאת, כפי שמוצגת בספר, תוקפה במחקרים רבים והיא מודגמת באירועים שהתרחשו בישראל ומשמשים כמקרי מבחן. בהיבט זה הספר מציג מסגרת תאורטית מקורית שמאירה תהליכים פסיכולוגיים-חברתיים שמתרחשים בחברות שמעורבות בסכסוך דמים מתמשך.

דניאל בר-טל הוא פרופסור (אמריטוס) לפסיכולוגיה פוליטית באוניברסיטת תל-אביב. במשך 40 שנה התמחה בחקר אספקטים פסיכולוגים-חברתיים של סכסוכים אתניים אלימים ומתמשכים. במוקד עבודתו עמד הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

פרופסור עמירם רביב, דיקאן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, הוא פסיכולוג חינוכי וקליני, פרופסור (אמריטוס) בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. כיהן כראש החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ושימש כפסיכולוג ראשי בשירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך. הוא שותף לכמה צוותי מחקר העוסקים בהיבטים פסיכולוגיים של התמודדות עם סכסוכים.

ההשקה תתקיים ביום ג’, 16.3.21, בשעה 17:00
ההשקה תועבר בזום. לינק יישלח לנרשמים בסמוך למועד האירוע. נא הקפידו כי המייל איתו אתם נרשמים מדוייק.

https://soclib.tau.ac.il/events/Comfort_zone

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added