< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצת מחקר: מי יכול לקדם שלום ישראלי-פלסטיני ועוד לא עשה זאת? תרומתם של שחקנים לקידום תהליכי שלום [העברית. ירושלים, מקוון] דדליין=15.3.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1030602/

מי יכול לקדם שלום ישראלי-פלסטיני ועוד לא עשה זאת?
תרומתם של שחקנים לקידום תהליכי שלום

הזמנה להגשת מועמדות לקבוצת מחקר משותפת
מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית
המכון ליחסים בינלאומיים ע”ש לאונרד דיוויס

תהליך השלום הישראלי-פלסטיני נמצא בשנים האחרונות במבוי סתום. מאמצים שונים לקידום השלום, ובכללם סבבי משא ומתן על הסדרי קבע, כשלו לאורך השנים, והמציאות בשטח מערימה מכשולים הולכים וגוברים. על רקע תנאים אלו, ולאור הזדמנויות חדשות שמספקים תהליכי הנורמליזציה באזור וכניסתו של ממשל אמריקאי חדש, נדרש תהליך מחקר וחשיבה שירחיב את הידע הקיים על תהליכי שלום, יזהה שחקנים שונים שיכולים לתרום לקידום השלום ועוד לא עשו זאת, ויעודד את מעורבותם במהלכים ליישוב הסכסוך. לשם כך, החליטו מכון מיתווים ומכון דיוויס להקים קבוצת מחקר משותפת.

המחקרים שייכתבו במסגרת קבוצת המחקר יתמקדו בתפקידם של שחקנים שונים לקידום שלום, בתרומה הייחודית שביכולתם לספק להתמודדות עם סוגיות הנמצאות במחלוקת קשה בין הצדדים לסכסוך, להסרת חסמים, להשפעה על קבלת החלטות ודעת קהל, ולעיצוב תהליך שלום מוצלח ויעיל. שחקנים אלו יכולים לבוא מתחומי חיים שונים ומזירות פעולה שונות, ויכולים לכלול גורמים ממשלתיים, גופים לא ממשלתיים, מנהיגים קהילתיים וראשי ערים, נשים, אנשי דת, נציגי תפוצות, קבוצות מיעוטים, חברות עסקיות, אמנים ועוד. המחקרים יעסקו בדרכי השפעה שונות של השחקנים, כולל מבחינה היסטורית והשוואתית, ובין השאר יבחנו את השפעתם כ”יזמי מדיניות” שיוצרים ומפיצים רעיונות שמתורגמים למדיניות והשפעתם על דעת הקהל ועל עיצוב והבנייה של השיח הציבורי והתקשורתי סביב תהליך השלום. המחקרים יבדקו גם באילו תחומים ונושאים השחקנים יכולים להשפיע, מה הם דפוסי האינטראקציה ביניהם, ובאיזה שלב בתהליך תרומתם תהיה מירבית. הפרויקט יחבר בין התיאוריה והפרקטיקה ובין מחקר ומדיניות, וילמד מהניסיון העשיר לאורך ההיסטוריה של תהליך השלום הישראלי-פלסטיני, כמו גם מתהליכי שלום בזירות אחרות.

קבוצת המחקר תערוך שני מפגשי למידה במהלך סמסטר ב’ בשנת הלימודים תשפ”א, לצד עבודת המחקר של חברי הקבוצה. החוקרים יידרשו להגיש את הניירות (3,000-5,000 מילה) למשוב בתחילת קיץ 2021. המחקרים שייכתבו במסגרת קבוצת המחקר יפורסמו בסדרת פרסומים של מכון דיוויס ומכון מיתווים, ויוצגו בסדרה של שולחנות עגולים שיתקיימו במהלך שנת הלימודים תשפ”ב. לחוקרים יוענק תגמול כספי סמלי עבור הכתיבה והשתתפות במפגשים של הקבוצה. הניירות יתורגמו לאנגלית וחלקם יעובדו למאמרים אקדמיים שיפורסמו בגיליון מיוחד בכתב העת “פוליטיקה”.

אנו מזמינים דוקטורנטים/ות, חוקרים/ות ומרצים/ות מתחומים שונים, שמעוניינים לכתוב מחקר בתחום זה, להגיש מועמדות להשתתף בקבוצת המחקר. על מנת להגיש מועמדות, יש לשלוח עד ה-15 במרץ 2021 תקציר של המחקר המוצע (עד 500 מילה) וקורות חיים אל: davis.institute@mail.huji.ac.il (נא לכתוב בכותרת “מועמדות לקבוצת מחקר דיוויס ומיתווים”).

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אל
ד”ר ליאור להרס, מכון דיוויס: lior.lehrs@mail.huji.ac.il
ד”ר רועי קיבריק, מכון מיתווים: rkibrik@mitvim.org.il

Message publisher
ד"ר ליאור להרס עמית מחקר במכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית lior.lehrs@mail.huji.ac.il lior.lehrs@mail.huji.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added