< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: חרדים לגוף או לנשמה? מגפה, הרחוב החרדי והמרחב הישראלי [ון ליר, מקוון] 9.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1030410/

חרדים לגוף או לנשמה? מגפה, הרחוב החרדי והמרחב הישראלי
ערב דיון
כמעט מתחילתו של משבר הקורונה בישראל התבררו ההבדלים העמוקים בין החברה החרדית לבין החברה הכללית בכל הנוגע להתמודדות עם המשבר. הסיבות לכך רבות – חברתיות, היסטוריות, השקפתיות ואחרות. אולם בימים שבהם מערכת הבריאות על סף קריסה, הכלכלה משותקת ומספר המתים עולה, מתעצם גם הקושי של ישראלים לא-חרדים להבין את ההתעקשות של חלקים בחברה החרדית לפעול באופן שבו הם פועלים. מה גורם לאלפי אנשים המשתייכים לקבוצה שאחד מערכי היסוד שלה הוא הציווי "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" להציב בסכנה – באופן מודע – את עצמם, את קרוביהם ורבים אחרים? בדיון ננסה להשיב על שאלה זו, וגם לחשוב על האופן שבו, ביום שאחרי המשבר, יוכלו אזרחי ישראל החרדים והלא-חרדים לשוב ולחלוק את המרחב האזרחי – מרחב שבו הצליחו עד כה לקיים שותפות שאופיינה במחלוקות לצד שיתופי פעולה. כיצד, אם בכלל, יהיה אפשר לאחות את הקרע, שנדמה שהוא הולך ומתרחב?

בהשתתפות
יו"ר: עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים
מנחם נאבת, מלמד וכותב בנושאי תורה, הגות ופילוסופיה יהודית
ד"ר רבקה נריה-בן שחר, המכללה האקדמית ספיר
פרופ' ישי רוזן צבי, אוניברסיטת תל אביב; עמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים

9.3.21, 21:00-19:00

https://bit.ly/300KGZq

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה