< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / כנס: יום הרליץ 2021 - זיכרון, זיכרונות ומשמעותם בארכיון ובארכיונאות [מקוון 17.3.21] דדליין להרשמה=14.3.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1022810/

זיכרון, זיכרונות ומשמעותם בארכיון ובארכיונאות
לזכר ד”ר גיאורג הרליץ וגב’ אסתר הרליץ
יום הרליץ 2021

יום העיון יתקיים ביום ד’, ד׳ בניסן ה׳תשפ״א, 17 במרץ 2021,
בזום בלבד!
מספר ימים לפני יום העיון יישלח אל הנרשמים קישור למפגש הזום

בתכנית:
9:15 – 9:30 – התכנסות
ברכות: דודו אמיתי, יו”ר האיגוד

9:30- 11:00 – מושב ראשון: משמעותו וחשיבותו של הזיכרון
יו”ר: מיכל הנקין, מנהלת ארכיון העיר חיפה ויו”ר האיגוד (לשעבר)

1. הזיכרון שמחוץ לארכיון – ובתוכו
פרופ’ גדי אלגזי, אוניברסיטת תל-אביב
2. למיטב זכרוני – כיצד זיכרונות ילדות משפיעים על המבוגרים שאנחנו?
שני יעקבי ברמן (M.A) יועצת ומדריכת הורים

11:00 -11:15- הפסקה

11:15 – 13:00 – מושב שני: מיזמים של שימור ותיעוד זיכרונות
יו”ר גב’ נוני ירון, ארכיון פתח תקווה וחברת הנהלת האיגוד

1. התיעוד בעל פה מול תעתועי הזיכרון
ד”ר מרגלית בז’רנו, האוניברסיטה העברית והאגודה הישראלית לתיעוד בעל פה
2. “שתלתם נגונים בי אמי ואבי”: כיצב אוספים את הזיכרון המוסיקלי בארכיון הצליל בלאומי
ד”ר גילה פלם, הספרייה הלאומית

3. TARASA – הזיכרונות של כולם על המפה
ד”ר בועז לבטוב, מכללת בית-ברל
4. אסיפה כללית וחלוקת פרסי יום הרליץ

13:00 – 13:45 – הפסקה

15:00-13:30 – מושב שלישי – עיבוד והנגשת הזיכרון
יו”ר ד”ר לבאי שי, מנהל הספרייה וארכיונים וחבר הנהלת האיגוד

1. תחקירי סרטים בארכיון יד ושם – מזיכרון פרטי לזיכרון לאומי
גב’ אפרת קומיסר, ארכיון יד ושם
2. החוקר, הארכיון, האינטרנט והזיכרון
ד”ר ענת קדרון, מכללת תל חי
3. זיכרונות – כחומר ביד היוצר
גב’ נילי גפנן, שחקנית וארכיונאית

ההרשמה מסתיימת ב-14/3/2021

https://www.archives.org.il/cgi-webaxy/item?753

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added