< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי של האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון - לדמיין תיאטרון: מחקר, הוראה ויצירה בימי מגיפה [חיפה, מקוון] 23.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1021112/

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון תשפ"א 2021
לדמיין תיאטרון: מחקר, הוראה ויצירה בימי מגפה
הכנס יתקיים ביום ג', יא' אדר תשפ"א, 23 בפברואר 2021
הכנס יתקיים באופן מקוון

תוכנית הכנס:

9:30-9:45 – ברכות
אפריים לב, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה
נורית יערי, יושבת ראש האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון
עתי ציטרון, ראש החוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה

9:45-11:15 – הרצאת עוגן
יו"ר: רותי אבליוביץ, אוניברסיטת חיפה
Christopher Balme, Ludwig Maximilian University Munich.
Reflections on Theatre, Crisis and (De)Globalization During and After (?) the Pandemic
11:15-11:45 – הפסקה

11:45-13:00 – תיאטרון ומופע כהתנגדות
יו"ר: נורית יערי, אוניברסיטת תל אביב

– נפתלי שם-טוב, האוניברסיטה הפתוחה
מוסררה: הפנתרים השחורים על הבמה

– גד קינר-קיסינגר, אוניברסיטת תל אביב
זרות והזרה – פליט "מוקצה" בקהילת מהגרים מנוכרת מעצמה: על התקבלות ברכט בפלשתינה-א"י/ישראל 1933 – 1963

– עידית סוסליק, מכללת סמינר הקיבוצים ובית הספר לתיאטרון חזותי
שעת נעילה: הנכחת הריק והשהיה מגולמת-גוף במופעי התנגדות לסגר התרבות

– לילך דקל אבנרי, יוצרת והמנהלת האמנותית של קבוצת פאתוס-מאתוס
יצירה כמרחב מוגן : קהל ויצירה בימי מגיפה

13:00-14:00 – הפסקת צהרים

14:00-14:30 – האספה הכללית של האגודה | פרס העבודה הסמינריונית המצטיינת
יו"ר: אחינעם אלדובי, אוניברסיטת תל אביב

14:30-15:45 – מופעים של אי ודאות
יו"ר: חן אלון, אוניברסיטת תל אביב

– שרון מימון לוי, יוצרת ומורה לתאטרון בחינוך וולדורף
תהיה הצגה, יהיה קהל?

– דניאל כהן לוי, מכללת סמינר הקיבוצים | נוהר לזרוביץ, Royal Central School of Speech and Drama מתחילות מאלף: פרקטיקות של פדגוגיה חוצת גבולות, תגובה יצירתית למצב

– ענת רדנאי, מנכל"ית אי"ב | לי פרלמן, אוניברסיטת ברנדייס
משחקים מדיניות: איך נהפכו יוצרי תיאטרון בישראל בצל משבר הקורונה לשחקנים חדשים בשדה המדיניות ומה זה עושה להם?

– דיאגו רוטמן, האוניברסיטה העברית
יריקה בפרצוף – מפגש רוק בעידן קורונה

15:45-16:00 – הפסקה

16:00-17:00 – "חזרות": רקוויאם לתיאטרון או תחייתו על המסך
יו"ר: דורית ירושלמי, אוניברסיטת חיפה

שולחן עגול בהשתתפות:
שרון אהרונסון-להבי, אוניברסיטת תל אביב | שלי זר-ציון, אוניברסיטת חיפה | מאיה ערד יסעור מחזאית, אוניברסיטת תל אביב | ארז מעיין שלו, הטכניון | יאיר ליפשיץ, אוניברסיטת תל אביב

להרשמה: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcumprjouH93vtHvVzINoBegfLURaJaK0

ועדת הכנס:
פרופ' נורית יערי – יו"ר האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון
ד"ר דורית ירושלמי, ד"ר רותי אבליוביץ, ד"ר שלי זר-ציון
אחינעם אלדובי – מזכירת האגודה

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה