< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // פורום דוקטורנטים לתיאטרון ומופע (שלומית כהן-סקלי, לוקאס צ'ך ואחינעם אלדובי). דדליין=16.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020602/

בימים אלו אנו מגבשים פורום לתלמידי מחקר בתיאטרון. מטרת הפורום היא ליצור מרחב לשיחה, שיתוף במחקר ובתהליכי העבודה, התייעצות ומשוב הדדי. מוזמנים להצטרף תלמידי מחקר הכותבים על תיאטרון ומופע, בחוגים לתיאטרון או בחוגים משיקים באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל.

הפורום יפגש אחת לחודש ובכל מפגש יציגו 2-3 ממשתפי הפורום את מחקריהם. מועדי המפגשים יקבעו במפגש ההיכרות שיערך ביום רביעי 17.2.21 בשעה 13:30 בזום.

בנוסף למפגש החודשי הקבוע אנו מקווים כי הקבוצה תניב שיתופי פעולה ויוזמות נוספות.

לשאלות ולמעוניינים להצטרף – כתבו למייל: achinoam.aldouby@mail.huji.ac.il

* הקבוצה אינה מתגבשת ללמידה משותפת של נושא מסויים אלא לגיבוש מרחב חברתי-מקצועי במהלך הלימודים ואחריהם. הקבוצה עצמאית ואינה משוייכת למוסד אקדמי כלשהו.

 

להתראות,

שלומית כהן-סקלי, לוקאס צ'ך ואחינעם אלדובי

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה