< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: יום עיון בנושא מדעי הרוח הדיגיטליים – ״הטכנולוגיה בשירות מדעי הרוח״ [בר אילן, מקוון] 16.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020421/

מערך הספריות והמידע שמחים להזמינכם ליום עיון בנושא מדעי הרוח הדיגיטליים – ״הטכנולוגיה בשירות מדעי הרוח״.יום עיוןיום עע

מדעי הרוח הדיגיטליים מתמקדים בממשק שבין כלים טכנולוגיים לתחומי מדעי הרוח השונים. כלים אלה מאפשרים להרחיב ואף להגדיר מחדש את המחקר המסורתי במדעי הרוח, כולל שיטות חדשות של ניתוח, עיבוד והצגה של טקסטים בשפות שונות, תמונות, מוזיקה, ציורים, שיחות, הרצאות מוקלטות ועוד.

יום העיון יתקיים ב- 16 לפברואר 2021, בין השעות 10:00-12:00, ובמהלכו תוכלו ללמוד על מה הם מדעי הרוח הדיגיטליים, להכיר כלים קיימים וטכנולוגיות מתקדמות ואף לשמוע על מחקרים קיימים המשתמשים בכלים אלה.

ההרשמה ליום העיון פתוחה ללא תשלום לכל אנשי הסגל והסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן. להרשמה ופרטים ראה באתר

https://lib.biu.ac.il/node/2061

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה