< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מטפורות בטיפול הפסיכואנליטי בהפרעות קשות: פירוש 'בתוך' או 'מחוץ' למטפורה? (תאיר כספי) [מקוון] 3.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020199/

\טיפול יום פסיכואנליטי נשים, המרכז לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה

סדרת הרצאות בקתדרה פסיכואנליטית

המפגש הראשון בסדרה יתקיים בזום ביום ד’ 3.3.2021 בשעות 13:30 – 15:00

עם ד”ר תאיר כספי וד”ר בעז שלגי

עורכי הסדרה: אורי נח ותמר סיני

sinai.tamar@gmail.com ori.noah@gmail.com

13:30 דברי פתיחה ותודה : אורי נח, מנהל טיפול יום פסיכואנליטי נשים

מנחת האירוע : תמי סיני, פסיכולוגית אחראית במחלקה

13:35 ד”ר תאיר כספי:

מטפורות בטיפול הפסיכואנליטי בהפרעות קשות: פירוש “בתוך” או “מחוץ” למטפורה?

בשיח הפסיכואנליטי קיימת הסכמה רחבה ביחס לחשיבותן ותרומתן של מטפורות לעבודה הטיפולית, אולם תפקידן של מטפורות בטיפול הפסיכואנליטי בהפרעות קשות שנוי במחלוקת. שורש המחלוקת נעוץ בקושי ביכולת להסמלה ובנטייה לחשיבה קונקרטית המאפיינים מצבים רגרסיביים אצל גבוליים, פסיכוטיים ועוד. בהרצאה זו אבקש להתחקות אחר סגנונות פירוש שעושים שימוש במטפורות בטיפול הפסיכואנליטי ובפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית. אציע המשגה לפיה קיימים שלושה סגנונות פירוש מטפורי: פירוש “בתוך” המטפורה, פירוש “מחוץ” למטפורה ופירוש “בין מטפורות” שניתן לכנות גם “משחק עם מטפורות”. במהלך ההרצאה אציג סגנונות אלה תוך התבססות על חומר תיאורטי הלקוח מהספרות הפסיכואנליטית וכן בליווי דוגמאות קליניות. בהמשך לכך, אבחן את שאלת תפקידם והתאמתם של הסגנונות השונים לאנשים הסובלים מהפרעות קשות במצבים נפשיים משתנים ובסיטואציות טיפוליות מגוונות.

14:25 התדיינות: ד”ר בועז שלגי

14:45 דיון עם הקהל

ד”ר תאיר כספי, פסיכולוגית קלינית, מרצה בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן. עורכת משנה בסדרה .The Routledge Introductions to Contemporary Psychoanalysis. ספרה – מטפורות בפסיכואנליזה: עיון בהגותם של קליין, ויניקוט ואוגדן ראה אור בהוצאת רסלינג בשנת 2020 . ספר נוסף עומד לצאת לאור: Govrin, A. & Caspi, T. (Eds). The Routledge Handbook of Psychoanalysis and Philosophy. Routledge. Forthcoming

ד”ר בעז שלגי, פסיכולוג קליני, מרצה בכיר במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן; ראש יחידת הדוקטורט “פסיכואנליזה וממשקיה”, התוכנית לפסיכותרפיה והמדרשה לתארים מתקדמים, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב; עורך, “שיחות” – כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה.

ההרשמה במייל: psychoanalysis.katedra@gmail.com

מספר המקומות מוגבל

קדימות ברישום תינתן לעובדי באר יעקב-נס ציונה, מב”ן-שב”ס

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה