< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום פתוח: לימודי ארכיונאות ומידענות [אונ' תל אביב, איגוד הארכיונאים] 9.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020112/

לימודי ארכיונאות ומידענות, אוניברסיטת ת״א – יום פתוח, 9 בפברואר 2021

התכנית החדשה ללימודי תעודה בארכיונאות ומידענות, הפועלת במסגרת החוג להיסטוריה של עם-ישראל, נועדה להקנות לתלמידיה השכלה אקדמית והכשרה מעשית בתחומים אלה. היא מיועדת לבוגרי מוסדות אקדמיים.

תכנית הלימודים כוללת קורסים תיאורטיים, הנוגעים בשאלות עקרוניות שעניינן הכרת הרקע התרבותי, ההיסטורי והמשפטי שעליו מבוססת הארכיונאות. לצד הדיון התאורטי כוללת התכנית קורסים וסדנאות שמטרתם הקניית הפרקטיקה של שימור התיעוד והנגשתו, כמו גם היבטים שונים של שימוש בטכנולוגית המידע. בתכנית נכללים קורסים ממוקדים המיועדים ללימודי המידענות שיוכלו להוות בסיס להשתלמויות נוספות בתחום. סגל המרצים מורכב מאנשי אקדמיה, מומחים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה.

התכנית מעניקה תעודה המוכרת גם על-ידי "האיגוד לארכיונאות ומידע". בוגריה יוכלו להשתלב הן בארכיונים בארץ ובעולם המתעדים אירועים היסטוריים, והן במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, בניהול הארכיון ומאגר המידע המוסדי.

משתתפים:

החוג להיסטוריה של עם ישראל , אוניברסיטת ת״א:
ד"ר יובל שחר – ראש החוג – yshahar@tauex.tau.ac.il
ד"ר רוני שטאובר – מרכז התכנית מטעם החוג – stauber@tauex.tau.ac.il
טל אלון – מזכירת החוג talalo3@tauex.tau.ac.il

האיגוד לארכיונאות ומידע:
דודו אמיתי – יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
גליה דובידזון, רכזת תכניות אקדמיות, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

יום פתוח ארכיונאות ומידענות, יום שלישי, 9.2, 18:30-17:00

הקישור: : https://us02web.zoom.us/j/84184003741

אנא הירשמו באתר (לא חובה)
https://tauweb.tau.ac.il/open-day-online/archives-and-information-managemant?odo-tid=3643

לפרטים נוספים מזכירת החוג (טל אלון): talalo3@tauex.tau.ac.il
טל. 03-6409227

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה