< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מפגש "בשער" - לקראת בחירות 2021 - מדברים על השכלה גבוהה (יובל שטייניץ) [מקוון] 2.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020100/

שימו לב! האירוע מתקיים ב-16:30 ולא ב-16:00 כפי שפורסם בתחילה.

הזמנה למפגש חברי "בשער" בסדרת המפגשים: לקראת בחירות 2021 – מדברים על השכלה גבוהה
אנחנו שמחים להזמינכם למפגש זום עם ד"ר יובל שטייניץ, מבכירי הליכוד ושר האנרגיה. לקראת הבחירות נבקש לשמוע מהשר על חזון הליכוד בתחום ההשכלה הגבוהה ועל תפישת עולמו בהקשר זה.

את המפגש ינחו: פרופ' רונית בוגלר ופרופ' דוד לוי-פאור

המפגש :
יתקיים בזום ביום שלישי ה-2.2.21
בשעה 16:00 16:30  ויימשך כשעה.
קישור להרשמה: https://forms.gle/v6JvnS2FjAMZsswG6

חברות וחברי סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה המעוניינים להצטרף ל"בשער" מוזמנים לעשות זאת בקישור זה: https://forms.gle/brjteFKCPdfgRXpU6
להתראות!
צוות "בשער"

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה