אירוע // סדנה: היסטוריה כלכלית של המזרח התיכון וצפון אפריקה [לונדון, מקוון] 18.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1013000/

'Economic History Review' Workshop: The Middle East and North Africa

The editors of the 'Economic History Review' invite you to join a workshop on the economic history of the Middle East and North Africa. The workshop will discuss three recent papers and their implications for further research in the field:

Karagedikli, G. and Tunçer, A.C. (2021), House prices in the Ottoman Empire: evidence from eighteenth‐century Edirne. 'The Economic History Review', 74: 6-33. https://doi.org/10.1111/ehr.13001

Nadan, A. (2021), Reconsidering peasant communes in the Levant, c. 1850s–1940s. 'The Economic History Review', 74: 34-59. https://doi.org/10.1111/ehr.13003

Panza, L. and Karakoç, U. (2021), Overcoming the Egyptian cotton crisis in the interwar period: the role of irrigation, drainage, new seeds, and access to credit. 'The Economic History Review', 74: 60-86. https://doi.org/10.1111/ehr.13022

Discussants: Sevket Pamuk and Mohamed Saleh

Feb 18, 2021 12:00 PM, London

READ MORE and REGISTER

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה