< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: הוצאת ספרים בהוצאה אקדמית ובכלל (ארדינסט-וולקן, תמר הרמן וקובי פלד) (סדרת הוצאת ספרים / מעברים) [מקוון] 4.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1012712/

מפגש עם פרופ' ארדינסט-וולקן, פרופ' תמר הרמן וד"ר קובי פלד, העורכים הראשיים של הוצאות הספרים של  אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן-גוריון.  יום חמישי ה-4 בפברואר 2021, בשעה 12:00.

פרופ' דפנה ארדינסט-וולקן היא חברת סגל בחוג לשפה וספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה, ונושאת בתפקיד עורכת ראשית של הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה משנת 2007. בין יתר תפקידיה שרתה בתפקיד ראש אקדמי של ספריית אוניברסיטת חיפה בשנים 2015-2020, ראש החוג לשפה וספרות אנגלית בשנים 2009-2015 וחברה בוועדה הבינלאומית של פוסט-דוק בובר בשנים 2017-2020. פרופ' ארדינסט-וולקן מתמקדת במודרניזם ספרותי , בקשרים המורכבים בין פילוסופיה לבין ספרות ובייצוגים של סובייקטיביות, ופרסמה ספרים ומאמרים בתחומי מחקר שונים כגון יצירתו של ג'וזף קונראד ועבודתו הפילוסופית של מ.מ. באחטין.

פרופ' תמר הרמן היא פרופסור למדע המדינה במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה ועמיתת מחקר בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. היא העורכת הראשית של הוצאת הספרים האקדמית של האוניברסיטה הפתוחה "למדא עיון" והיתה עורכת משותפת של כתב העת "מגמות".

ד"ר קובי פלד הוא אדריכל ומזרחן בהכשרתו, העוסק בהיסטוריה תרבותית של החברה הערבית הפלסטינית ובתולדות היחסים בין ערבים ליהודים. עבודתו המחקרית סבה סביב כמה צירים: מקום, זיכרון, היסטוריה שבע"פ ושירה. מחקריו האחרונים עניינם השירה הבדואית בנגב. הוא איש סגל במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומשמש יו"ר הנהלת ההוצאה לאור של המכון.  ד"ר פלד חיבר שלושה ספרים: ארכיטקטורה של זיכרון קיבוצי: זיכרון מרד גטו ורשה בקיבוץ יד-מרדכי (2008); ארכיטקסטורה: הבית הערבי כטקסט חברתי (2012); חלומה של נורה: דיוקן היסטורי של שבט בדואי (2015). בימים אלה משלים כתיבת ספר ועריכת קובץ מחקרים בנושא השירה הבדואית.

כתובת הזום כאן. 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה