< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה, שונות // רמה: אפשרות לבחירת התדירות לקבלת הניוזלטר

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1012707/

שלום רב,

אנחנו שמחים לבשר כי פתחנו אפשרות לקבל מקבץ שבועי של הניוזלטר.

אפשרות זו פתוחה לחבריםות בלבד!

מעתה קיימות שלוש אפשרויות לקבלת מידע מרמה:

ניוזלטר פעמיים בשבוע
פתוח לכולם.
לחבריםות בלבד – אפשרות לסינון ההודעות על פי ההעדפות האישיות.

מייל יומי + ניוזלטר
בימים שבהם אין ניוזלטר, מופץ מייל המכיל את ההודעות שפורסמו באותו היום.
הנגישות לדף הנחיתה של המייל היומי פתוחה לחבריםות בלבד.
אורח/ת שטרם התנס/תה במייל היומי י/תעבור למעמד "ניסיון" למשך שבועיים כדי להתוודע אליו.

מקבץ שבועי
מייל המקבץ את הניוזלטרים של השבוע.
המקבץ השבועי נשלח לחבריםות בלבד – והםן אינםן רשאיםות להעבירו לשום גורם אחר.

לקביעת התדירות המועדפת לחצ/י כאן.

 

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה