< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הרצאה: בין כפירה לחילון (שמואל פיינר, גלעד שרביט) (סדרת חיים יהודיים בגרמניה) [ליאו בק, מקוון] 3.2.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1012621/

מכון ליאו בק ירושלים, בשיתוף ארגון יוצאי מרכז אירופה ומשרד החוץ הגרמני מזמין אתכן ואתכם להרצאה הרביעית בסדרת ההרצאות “1700 שנה לחיים יהודיים בגרמניה, היסטוריה אחת בקולות רבים” בנושא:

‘בין כפירה לחילון’
פרופ’ שמואל פיינר, שורשי החילון והאסטרטגיות שעיצבו את גרמניה המודרנית
ד”ר גלעד שרביט, כפירה וחילון: קריאה מחדש ב’היהודי הלא-יהודי’ לדויטשר

מנחה הערב: ד”ר יעל אלמוג

פרופ’ שמואל פיינר יציג בהרצאתו (בעקבות ספרו ‘שורשי החילון’) את המגמות של האקולטורציה, הספקנות, הנאורות, הדאיזם, השפעת המדינה הריכוזית ותגובות הנגד החריפות מצד האליטה הרבנית. במפנה המאה התשע עשרה צמח דור צעיר של גברים ונשים שהעמיקו את החילון. כתגובה לכך התגבשה שורה של אסטרטגיות מרתקות וחדשניות שהציעו חלופות לעולם המסורת אך גם ביקשו באמצעותן לבנות מחדש את הזהות האישית והקבוצתית, כל זה מתוך חרדה מפני התפרקות אפשרית של החברה היהודית אל מול מודרניזציה מואצת ומפתה.

ד”ר גלעד שרביט יעסוק בהרצאתו על התפקיד המכונן של כפירה במודרניות היהודית. כפירה – המוגדרת לרוב במונחים של התבוללות – נחשבת בדרך כלל להרסנית למסורת היהודית. עם זאת, בהרצאה יבחן את עבודותיה של חנה ארנדט על המנודה (Pariah) ואת המודל של “היהודי הלא יהודי” של יצחק דויטשר כדי לזהות מודל שבו כפירה דווקא מכוננת את אפשרותה של מסורת יהודית. אצל דויטשר, מסורת זו של כפירה מרמזת על תפיסת עולם אוניברסלית, ולכן היא מרוקנת בסופו של דבר את היהדות מכל תוכן מסוים. אך ארנדט, לעומת זאת, קושרת בין אפשרותה של פרטיקולריות יהודית בהווה לבין האידיאל שלה של המנודה ככופר. כפירה, במילים אחרות, איננה מבטאת אסימלציה או דחייה של היהדות אלא מהווה בסיס חדש לפרטיקולריות יהודית.

הערב יתקיים ביום רביעי, ה-3 בפברואר 2021 בשעה 19:00, בשידור חי בעמוד הפייסבוק שלנו!

קישור לשידור החי יצורף בהמשך.

https://www.facebook.com/events/407707566956031/

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added