< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: המתח בין דמוקרטיה ומדע (יובל נח הררי) (סדרת מעברים: מידות טובות) [מקוון] 27.1.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1012413/

שלום רב,

השבוע במעברים פתיחת “סמסטר התקווה” עם פרופ’ יובל נח הררי שידבר על המתח שבין דמוקרטיה למדע,  יום רביעי ה 27 בינואר 2021, בין השעות 19.00 עד 20.00.  כתובת הזום למפגש כאן.   המפגש במסגרת הסדרה מידות טובות, מידות רעות באקדמיה.

ביום חמישי ה 28 בינואר 2021, בין השעות17.00 עד 18.30 ד”ר יונתן גרוסמן ופרופ’ עמי פדהצור על ניהול מחקר בעידן הדיגטליכתובת הזום למפגש כאן.

הרצאתו של פרופ’ נח הררי מסכמת את סמסטר החורף ופותח את סמסטר התקווה. זהו סמסטר המכסה את תקופת חופשת הסמסטר באוניברסיטאות ועד תחילת סמסטר האביב ב 14 במרץ 2021.  הוא נקרא סמסטר התקווה בשל התקווה ליציאה מהקורונה הפוליטית, דמוקרטית, בריאותית, כלכלית וחברתית.

נתחיל בסמסטר התקווה סדרות חדשות. אחת על ההיסטוריה של האקדמיה והשנייה על הוצאה ופירסום של ספרים. פרטים על סידרת הספרים נמצאים כבר באתר מעברים. הסידרה על ההיסטוריה של האקדמיה תעלה בהקדם.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added