אירוע // יום עיון: מבטים חדשים על שואת יהודי לוב [יד בן צבי, מקוון] 27.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1012411/

The Documentation Center of North-African Jewry during WWII,

Ben-Zvi Institute

In cooperation with

The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism,

The Hebrew University of Jerusalem

& The Claims Conference

New Approaches to Holocaust in Libya

International Conference Marking International Holocaust Remembrance Day

Wednesday, January 27, 2021, 10:00 AM – 12:30 PM (1ST)

Join via Zoom: bit.ly/YBZ271

Mr. Lee Buckman ןSenior Allowances Consultant at The Claims Conference

Mr. Yaakov Yaniv ןDirector of Yad Izhak Ben-Zvi

Prof. Ofra Tirosh-Becker ןDirector of The Ben-Zvi Institute

Prof. Manuela Consonni ןDirector of SICSA, The Hebrew University of Jerusalem

Lectures

Chair: Prof. Meir M. Bar-Asher ןThe Hebrew University of Jerusalem

Ms. Livia Tagliacozzo ן SICSA, The Hebrew University of Jerusalem

Desert Guards Through Jewish Eyes: The Good Italian and the Bad German (EN)

Prof. Patrick Bernhard ןThe History Department, University of Oslo

The Holocaust in Libya: A Reappraisal (EN)

Prof. Haim Saadoun ן The Open University and The Ben-Zvi lnstitute

Hidden Places of Libyan and Tunisian Jews : A Comparative Analysis (HE)

Mr. Shlomo Avramovich and Shimon Doron ן The World Organization of Libyan Jews The Hidden Diary from the Djiado Concentration Camp, Libya (HE)

https://act.ybz.org.il/he/international-holocaust

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה