< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: פילוסופיה בסוף העולם - הגל, אגמבן והיום שאחרי [ון ליר, מקוון] 26.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1012009/

פילוסופיה בסוף העולם – הגל, אגמבן והיום שאחרי
מפגש שני לכבוד צאת גיליון 53 של תיאוריה וביקורת
אגמבן והגל – מדוע לקרוא אותם ואיך לקרוא אותם היום? מה בהגות הטוטאלית ומכנסת-הכול שלהם יכול לתאר או לבאר את הרגע הפוליטי העכשווי – רגע של פירוק וחוסר מוצא, של מבוכה ותעייה? מהו קץ ההיסטוריה שכל אחד מהם ניבא ומה בינו לבין קיצו של סדר עולמי מסוים – ואיתו גם סדר של תרבות ושל משמעות – שאנו עדים לו כעת? ומה יכול לבוא אחריו?
בהשתתפות
ד"ר גל כץ, אוניברסיטת קולומביה
שיר חכם, חוקרת עצמאית
ד״ר יואב רונאל, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
מנחה: ד״ר שאול סתר, עורך תיאוריה וביקורת

26.1.21, 22:30-20:30

http://bit.ly/3p3eXBG

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה