< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה, שונות // סרטון הדרכה - איך להגדיר את ההעדפות כדי לקבל רשימת הודעות מצומצמת ומותאמת אישית בניוזלטר [רמה]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1011717/

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה