אירוע // וובינר: תקשורת בעת קורונה [אריאל, מקוון] 4-6.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1010601/

הכנס עוסק באופן מקיף בהיבטים תקשורתיים של המגיפה, ובכלל זאת: אופן הכיסוי בתקשורת של הקורונה בגל הראשון וכעת; הכיסוי התקשורתי של אוכלוסיות מיוחדות בהקשר של הקורונה; פרטיות ומעקב; הסברה ומידת האפקטיביות שלה; שמועות ושקרים, ממים ושיחות לגבי הקורונה ברשתות החברתיות; הכיסוי התקשורתי ושאלת אמון הציבור והמוכנות להתחסן

https://www.ariel.ac.il/wp/communication/media-covid-conference/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה