< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: תולדות תורת הסוד העברית, ערב השקה לרגל הופעת כרך י'ג החותם את תקופת ימי הביניים (יוסף דן) [מרכז שזר, מקוון] 13.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1010304/

תולדות תורת הסוד העברית
מאת פרופ' יוסף דן

ערב השקה
לרגל הופעת כרך י'ג החותם את תקופת ימי הביניים
משתתפים:
יו"ר: פרופ' יונתן מאיר
מר אודי פראוור, יו"ר מרכז זלמן שזר: דברי ברכה
פרופ' פטר שפר: דברי ברכה

ד"ר אבישי בר-אשר: תפיסות כוללות של ההיסטוריה הרעיונית ב'תולדות תורת הסוד העברית' ליוסף דן
פרופ' רחל אליאור: מה הסוד בתורת הסוד?
הסופר פרופ' חיים באר: חוט של ח"ן – הרהורים על מקומה של ספרות הסוד בספרות העברית החדשה

יום רביעי, כ"ט בטבת תשפ"א, 13 בינואר 2021
בשעה 18:30
האירוע יתקיים בזום וישודר בשידור חי בדף הפייסבוק של מרכז זלמן שזר

ההשתתפות ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מראש באתר מרכז זלמן שזר או בקישור המצורף

לרגל אירוע ההשקה, בחודש ינואר 2021 ניתן לרכוש את כרכי הסדרה בהנחה מיוחדת באתר מרכז שזר ובטלפון 02-5650444
מרכז שזר: בית להיסטוריה יהודית
בית הטיילת, רח' ביתר 2, תלפיות, ירושלים
www.shazar.org.il | 02-5650444

www.shazar.org.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה