< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // חוקר/ת: ארכיטקטורה ומדעי הסביבה [הטכניון, חיפה] דדליין=25.1.21

מפרסם ההודעה
יאשה גרובמן yasha@technion.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה