< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // וובינר: כנס בנושא צווי הורות פסיקתיים ואפשרות ההכרה בשלושה הורים משפטיים לילד [מקוון] 12.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0122600/

ביה"ס למשפטים, האקדמית נתניה ומשרד עו"ד קניר ושות'

שמחים להזמינכם לכנס בנושא:

צווי הורות פסיקתיים ואפשרות ההכרה בשלושה הורים משפטיים

 

מועד האירוע: יום ג', 12.1.2021, כח' בטבת, תשפ"א, בין השעות 17:00 – 20:00

שידור אונליין

 

דברי פתיחה

פרופ' משה גלברד, דיקן ביה"ס למשפטים, האקדמית נתניה

 

17:00 מושב ראשון –

צווי הורות פסיקתיים – הענק המתעורר?

יו"ר המושב: פרופ' ישראל צבי גילת, האקדמית נתניה

ד"ר יחזקאל מרגלית, האקדמית נתניה

פרופ' איילת בלכר פריגת, דיקן ביה"ס למשפטים, שערי מדע ומשפט

ד"ר רות זפרן, המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' שחר ליפשיץ, אוניברסיטת בר אילן

עו"ד דניאלה יעקבי, משרד עו"ד אסנת נווה ושות'

 

18:30 מושב שני –

שלושה אבות ארבע אמהות

יו"ר המושב: עו"ד יהונתן קניר, משרד עוה"ד קניר ושות'

כב' השופט צבי ויצמן, ביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז

עו"ד רוברט ליכט פטרן, משרד עוה"ד ליכט פטרן ושות'

 

19:30 שאלות ותשובות

 

ההשתתפות ללא עלות ומותנית ברישום (בלינק המצורף)

לפרטים נוספים פנו אלינו או למשרד עו"ד קניר dana@kanirlaw.co.il

https://kanir.ravpage.co.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה